Projekt: 2021r.
Faza projektu
Osiedle 12 domów

Osiedle Ville Parkowe III

Osiedle 12 domów jednorodzinnych dwulokalowych. W fazie projektu 2021r.